Kim jest prosument?

Produkcja prądu dzięki odnawialnym źródłom energii zyskuje popularność. Rozwój OZE leży w interesie wszystkich, gdyż nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i pozwala wypracować oszczędności – przede wszystkim w przypadku fotowoltaliki. Wyjaśniamy, kim jest prosument w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Popularność odnawialnych źródeł energii wynika m.in. z rozwoju nowoczesnych technologii, możliwości wygenerowania oszczędności oraz uzyskania dofinansowań, a także z czytelnych i jasnych regulacji prawnych. Jest to bardzo czyste rozwiązanie pod względem ekologicznym. Perspektywa darmowego prądu z energii słonecznej jest niezwykle kusząca.

Własna elektrownia słoneczna pozwala uzyskiwać czystą energię, którą można wykorzystać do zasilania urządzeń domowych, ogrzania wody czy zasilania oświetlenia zewnętrznego. Taka elektrownia może działać na różne sposoby. Najpopularniejszy jest model prosumencki. Warto zastanowić się, kim jest prosument oraz w jaki sposób się rozlicza. Definiujemy, kim jest prosument, a także przybliżamy zasady działania prosumenckiego systemu rozliczeń. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Prosument – co to oznacza?

„Prosument” to połączenie dwóch słów – „producent” i „konsument”. Określa nowe zjawisko rynku energetycznym. Termin ten odnosi się przede wszystkim do fotowoltaiki oraz odnawialnych źródeł energii OZE. Prosumentami są wytwórcy energii elektrycznej – produkują prąd dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu czy w ogrodzie, a następnie wykorzystują go na swoje potrzeby. Często są to małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystujące zieloną energię oraz osoby prywatne, które inwestują w dom ekologiczny.

Polecane  Kompensacja mocy biernej – sposób na obniżenie kosztów w firmie

Prosument to osoba, kto przyczynia się do wytwarzania produktu, w tym kontekście energii elektrycznej, a także sama z niego korzysta. Prosumentem mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy z różnych branż. Nie muszą zawodowo zajmować się produkowaniem energii. Firma może po prostu posiadać instalację fotowoltaiczną na dachu biura, gospodarstwa rolnego lub hali produkcyjnej.

Prosumentem może zostać każdy odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną za sprawą paneli fotowoltaicznych, jeśli ich moc nie przekracza 50 kW – m.in. osoby prywatne, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy jednostki sektora finansów publicznych, gospodarstwa domowe, fundacje, stowarzyszenia, a nawet kościoły. W ten sposób można czerpać korzyści z produkcji energii, a poza tym rozwiązane to zapewnia energetyczną niezależność.

Ustawa prosumencka – co trzeba wiedzieć?

Zasady rozliczania prosumentów określa Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Została znowelizowana w kwietniu 2021 roku. Wcześniej prosumentem mogła być jedynie osoba fizyczna produkująca na własne potrzeby energię elektryczną. Jak już wspomnieliśmy, może to być osoba prywatna lub firma.

Po nowelizacji za najważniejszy wyznacznik uznaje się moc instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na danym terenie – na dachu budynku lub na posesji. Jeżeli jest to mikroinstalacja do mocy 50 kW, jej inwestor jest traktowany jako prosument.

Zasady rozliczania prosumentów

Praca instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od dostępu do energii słonecznej. Gdy świeci słońce, panele wytwarzają większą ilość energii elektrycznej, a w zachmurzone dni – znacznie mniej. W okresie jesienno-zimowym fotowoltaika staje się znacznie mniej wydajna.

Polecane  Poprawa efektywności energetycznej – szansa na zwiększenie konkurencyjności firmy

Status prosumenta to też atrakcyjny sposób rozliczenia energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Gromadzenie nadwyżek uzyskanych w okresie letnim pozwalało do niedawna zasilać urządzenia także w zimnych i pochmurnych miesiącach. Można było przekazać te nadwyżki do sieci elektrycznej, gdzie były magazynowane i gotowe do wykorzystania w wybranym czasie podczas danego roku rozliczeniowego.

Zmiany od kwietnia 2022 roku

Sytuacja zmieniła się po 1 kwietnia 2022 roku, kiedy zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o OZE, a także tzw. net-billing. Nowy system polega na rozliczeniach finansowych. W depozycie gromadzona jest kwota wynikająca z rozliczenia oddanej do sieci energii oraz energii z sieci odebranej. Kwota ta jest naliczana po stawkach:

  • cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki przez prosumenta do sieci to miesięczna stawka Rynkowej Ceny Energii,
  • cena zakupu energii elektrycznej z sieci to obowiązująca w danym roku taryfa za energię elektryczną. Zależy ona od tego, na terenie jakiego operatora zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Prosument sprzedaje zatem nadwyżki energii po określonej cenie, a w przypadku pobrania energii z sieci musi za nią zapłacić. Zmiany w przepisach sprawiły, że fotowoltaika nie jest już tak korzystną inwestycją. Prosument jest zmuszony sprzedać nadwyżki i w razie potrzeby po prostu kupić energię po cenach rynkowych.

Dodajmy, że zmiany zostały podzielone na kilka etapów. Ostatnim krokiem przejścia na system net billingu będzie rozliczanie energii elektrycznej przesłanej do sieci wg stawki ustalanej godzinowo. Ma to zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Cena energii elektrycznej pobranej z sieci ma być zgodna z taryfą operatora.

Polecane  Fotowoltaika dla firm – energooszczędność i ekologia w jednym

Korzyści z bycia prosumentem

Własna instalacja fotowoltaiczna produkująca prąd z promieni słonecznych ma wiele zalet. Jest to przede wszystkim długofalowa inwestycja, której pozytywne efekty będą odczuwalne przez wiele lat – także przez następne pokolenia. Gdy koszty się zwrócą, prosument będzie wytwarzać zieloną energię za darmo. Jeśli nie chcesz martwić się o wysokie rachunki za prąd, warto zastanowić się nad tym, by zostać prosumentem.

Firma czy dom ma dzięki temu rozwiązaniu większą niezależność energetyczną. Ewentualne awarie sieci i braki w dostawie prądu nie będą zatem problemem. Poza tym prosumenci żyją w zgodzie z trendami ekologicznymi i przyczyniają się do poprawy kondycji krajowej energetyki, co jest nieocenioną korzyścią dla całego społeczeństwa.

Źródła

  • https://www.instalacjebudowlane.pl/10513-77-12394-dom-ekologiczny–jakie-rozwiazania-wybrac.html