Strategia ESG, czyli odpowiedzialność w biznesie

Dla coraz większej liczby firm społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój stają się jednymi z filarów działalności. Wdrożenie efektywnej strategii na tym polu zapewnia wiele korzyści klientom – warto zapoznać się z charakterystyką tego typu działań, by dowiedzieć się, w jaki sposób przedsiębiorstwa przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Co to jest ESG i społeczna odpowiedzialność biznesu?

To koncepcja, która zakłada, że przedsiębiorstwa powinny dążyć nie tylko do maksymalizacji zysków, lecz także do pozytywnego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo. Często możemy spotkać się także z angielską wersją tego terminu: corporate social responsibility – w skrócie CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z trzech filarów, które budują strategię ESG:

  • E – „environment”, czyli środowisko;
  • S – „social responsibility”, czyli właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu;
  • G – „governance”, co tłumaczy się przeważnie jako „ład korporacyjny”.

Wskaźniki dotyczące tych trzech aspektów są wykorzystywane przez różnego rodzaju organizacje i instytucje, by ocenić je pod względem kwestii innych niż finanse. To jednocześnie cenna informacja dla klientów, inwestorów i przedsiębiorców, którzy chcą uwzględnić w swoim codziennym życiu i pracy zrównoważony rozwój. Co więcej, kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem zyskały na znaczeniu tak bardzo, że w środowisku biznesowym jest to jeden z najważniejszych wyznaczników decydujących o podejmowaniu współpracy z danym przedsiębiorstwem. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa również nie jest bez znaczenia, ponieważ stanowi dla przedsiębiorców swego rodzaju motywację do podejmowania kolejnych działań w zakresie CSR.

Polecane  Jak pozyskać klientów, którzy zostaną na dłużej?

CSR, ESG – co to za różnica?

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz strategie ESG to powiązane ze sobą zagadnienia, które skupiają się na uwzględnieniu aspektów społecznych i środowiskowych w rozwoju firmy. Wyniki finansowe przestały być nadrzędną wartością i głównym celem firmy i choć wciąż pozostają na szczycie listy priorytetów, to powoli dorównują im troska o pracowników, szeroko rozumiane otoczenie i warunki oferowane klientom. To, jak ważny stał się zrównoważony rozwój, potwierdzają lokalne i międzynarodowe organizacje i przedsiębiorstwa, które coraz chętniej wprowadzają do swoich struktur specjalistów skupiających się na rozwoju zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu i zapraszają do współpracy specjalistów, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania jego pozytywnego wizerunku. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, choć przez lata stawiano właśnie na nią, okazała się niewystarczająca w obliczu rosnącego kryzysu ekologicznego na świecie. Dopełnieniem do niej ma być strategia zrównoważonego rozwoju ESG.

Zrównoważony rozwój w biznesie

Jak wygląda strategia ESG? To koncepcja zrównoważonego rozwoju, a jej dokładne założenia zależą w pewnym stopniu od charakterystyki działalności danej firmy, jednak najczęściej obejmują dość podobne czynniki. Mowa przede wszystkim o zmniejszaniu negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego, budowie relacji z klientami, partnerami i dostawcami, a także zapewnieniu odpowiednich warunków wszystkim osobom w strukturze firmy. Wszystko to w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju określonymi przez ONZ. Wśród nich znajduje się 17 celów, takich jak np. ochrona różnorodności ekosystemów i zasobów naturalnych, odpowiedzialna konsumpcja, partnerstwo na rzecz celów, a także cele dotyczące kwestii społecznych, takich jak eliminacja biedy, walka z nierównościami społecznymi czy dążenie do wzrostu gospodarczego. Skuteczne wdrożenie takich działań przekłada się na zrównoważony rozwój – wzrost zysków finansowych przedsiębiorstwa łączy się z dodatkowymi korzyściami dla środowiska, społeczności i wszystkich interesariuszy. Co to oznacza w praktyce? Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne powinno rozpocząć się od najmniejszych kroków i budowy kultury korporacyjnej panującej w danej instytucji. Brak papierowych kubków na kawę, segregacja śmieci w biurze, korzystanie z odnawialnych źródeł energii – to tylko niektóre z niewielkich, ale bardzo ważnych kroków, na które powinny decydować się duże firmy. W zależności od obszaru działalności przedsiębiorstwa może ono wprowadzić do swojej oferty tzw. zielone produkty, czyli rozwiązania bądź usługi mające na celu edukację klientów w zakresie ekologii przygotowane w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko. Istotny jest także wpływ, jaki przedsiębiorstwo może wywrzeć na społeczeństwo – edukacja, tworzenie miejsc pracy, promocja zdrowego stylu życia i wsparcie lokalnych społeczności to tylko niektóre z działań, które mogą być podejmowane.

Polecane  Zawieszenie działalności gospodarczej — co musisz wiedzieć?

Strategia i cele ESG – jak je zweryfikować?

Jak sprawdzić, czy i w jakim stopniu dana firma realizuje swoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju? Informacji możemy szukać między innymi w raportach branżowych i rynkowych, a także bezpośrednio na stronach poszczególnych przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że w zależności od profilu działalności firmy, podejście do tematu może znacznie się różnić. Dokumentem, który pozwoli zweryfikować zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, jest raport ESG. Powodem, dla którego coraz więcej firm decyduje się na publikację podobnych sprawozdań, jest fakt, że coraz więcej klientów wymaga od firm, z usług których korzystają, transparentności w tym zakresie. Publikując raport ESG, przedsiębiorstwo daje zatem do zrozumienia, że dokłada wszelkich starań, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju, i jest w stanie wskazać konkretne kroki, które zostały podjęte. Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość społeczeństwa, jest to z jednej strony działanie typowo wizerunkowe, a z drugiej – stające się koniecznością. Raporty ESG zwykle publikowane są na stronach internetowych danych spółek i są powszechnie dostępne dla każdej osoby chcącej się z nimi zapoznać. Raporty ESG publikuje także coraz więcej polskich firm.

Źródła:

  • https://www.parp.gov.pl/csr
  • https://harbingers.io/blog/czym-jest-esg
  • https://www.bosbank.pl/ESG/esg/strategia-i-raport-esg
  • https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju#:~:text=Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20