Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to jest?

ESG, CSR i społeczna odpowiedzialność biznesu to niektóre z terminów coraz częściej goszczących w debacie publicznej, a nawet w codziennych rozmowach w środowisku pracy. Z tymi terminami obecnie możemy często spotkać się, czytając różnego rodzaju raporty czy strony internetowe firm. Co to oznacza, co obejmuje strategia CSR i jak ją zrozumieć?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Nadrzędnym celem rozwoju firmy przez wiele lat była chęć zysku i coraz większej ekspansji na nowe rynki, ciągłe poszerzanie grona klientów, wprowadzanie do oferty nowych produktów i ulepszanie proponowanych rozwiązań. Dla współczesnych firm mnożenie zysku jest oczywiście kluczowe, ale nie stanowi już jedynego celu prowadzenia działalności. Równie istotne, a często nawet istotniejsze jest dostarczenie realnej wartości dla społeczeństwa i środowiska. Właśnie na tym opiera się CSR – Corporate Social Responsibility, czyli po polsku społeczna odpowiedzialność biznesu – strategia zarządzania, w której relacje z pracownikami, klientami, partnerami, a także otoczeniem mają kluczowe znaczenie. W jej skład wchodzą działania obejmujące m.in. wsparcie dla lokalnych instytucji i społeczności, ochrona środowiska, specjalne programy dla pracowników i wiele, wiele więcej. Wagę tego zagadnienia potwierdza fakt, że wiele korporacji stworzyło nawet w strukturze swojej firmy oddzielny dział zajmujący się społeczną odpowiedzialnością biznesu i dbający o to, aby kwestie z nią związane były na bieżąco rozwijane. Wiele firm potraktowało to nie tylko jako przyszłościowy kierunek pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim – wizerunkowym. Po latach rozwoju działań w tym zakresie okazało się, że społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia bardzo istotna, ale w dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego – niewystarczająca. Z tego powodu pojawiła się kolejna strategia nazywana ESG. 

Polecane  Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą - poradnik

Społeczna odpowiedzialność biznesu a strategia ESG

CSR to określenie na społeczną odpowiedzialność biznesu, z kolei ESG to termin, który zakłada nieco szersze spojrzenie na ten temat. ESG to skrót od Environmental, Social and Corporate Governance, co w języku polskim przekłada się na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Strategia ta opiera się bowiem na tych trzech kwestiach, a przydziela im się jednakową wagę. Co więcej, są to aspekty, na które stawia coraz więcej międzynarodowych i lokalnych firm, a także ich klientów. ESG to ważny czynnik brany pod uwagę podczas negocjacji i podejmowania ważnych decyzji o zawarciu współpracy, którym kierują się międzynarodowi inwestorzy. Zarówno społeczna odpowiedzialność biznesu, jak i strategia ESG mają podobny cel – zapewnić jak najlepszy wpływ biznesu na społeczeństwo i otoczenie, w którym funkcjonuje. Założenia i statystyki dotyczące tego typu działań można znaleźć w publikowanych przez różne organizacje, a także same firmy raportach ESG.

Raport ESG – źródło informacji o podejściu firmy do zrównoważonego rozwoju

W zależności od profilu firmy podejście do tego tematu może się znacznie różnić. Z tego względu, chcąc zapoznać się ze strategią danego przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska i inwestowania w lokalną społeczność oraz pracowników, warto zapoznać się z dokumentem takim jak raport ESG. Gdzie możemy go znaleźć? W przypadku odpowiedzialnych działalności, które stawiają na zrównoważony rozwój, powinien być on dostępny bezpośrednio na stronie internetowej. W Polsce swój raport ESG udostępnia coraz więcej firm. Czego się jednak spodziewać, jeśli chodzi o strategię ESG? Sektor ochrony środowiska to kwestie związane ze zużyciem energii, gospodarowaniem odpadami, emisją zanieczyszczeń czy, jeśli mowa o sektorze produkcyjnym, testowaniem produktów na zwierzętach lub dostosowaniem pracy do lokalnych lub międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony środowiska. Kryteria społeczne to przede wszystkim relacje biznesowe. Kwestia jest dość złożona, obejmuje bowiem zarówno relacje wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i jego związki z otoczeniem. Tutaj kluczowe są standardy w zakresie poszanowania praw człowieka, a także propagowania różnorodności i równości – w zakresie płci, pochodzenia oraz orientacji seksualnej. Liczy się też wkład firmy w rozwój kadry pracowniczej – inwestowanie w szkolenia i podwyższanie kwalifikacji. Nie bez znaczenia jest budowanie relacji z potencjalnymi klientami, a także wpływ na społeczność lokalną. Działalność oparta na społecznej odpowiedzialności biznesu to także doskonały sposób na zachęcenie pracowników do identyfikacji z firmą, co jest kluczem do zbudowania trwałego i profesjonalnego zespołu. To także ogromna zaleta podczas rekrutacji nowych pracowników – większe i znane firmy lepiej radzą sobie z przyciąganiem młodych talentów do pracy. Wypracowanie jasnych zasad w zakresie relacji międzyludzkich, a także etyki prowadzenia biznesu to ważny krok w dotarciu do młodszych stażem kandydatów.

Polecane  Leasing bez wpłaty własnej – co warto wiedzieć?

Część ostatnia, czyli ład korporacyjny, to jedna z bardziej merytorycznych kwestii. Zakłada ona bowiem uporządkowanie struktury i hierarchii w firmie, praw akcjonariuszy, systemu wynagrodzeń oraz przeciwdziałanie korupcji i wszelkim nieprawidłowościom, które mogą mieć miejsce. Uporządkowanie wszystkich wspomnianych wyżej zagadnień sprawia, że firma staje się nie tylko przyjaznym miejscem pracy, ale przede wszystkim – wiarygodnym partnerem dla partnerów i klientów. Z drugiej strony działania niezgodne z założeniami CSR lub ESG mogą doprowadzić do wzrostu niezadowolenia pracowników, pogorszenia opinii publicznej, a także do spadku zaufania ze strony akcjonariuszy lub partnerów biznesowych.

Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa opierające swoją działalność na założeniach społecznej odpowiedzialności biznesu często są o wiele bardziej otwarte na innowacyjne rozwiązania, które pozwalają im ciągle się rozwijać. ESG może być zatem przydatne również w podniesieniu efektywności portfela inwestycyjnego. Inwestorzy zyskają w ten sposób możliwość przewidzenia zysków i strat będących wynikiem współpracy z danym przedsiębiorstwem. 

 

Źródła:

https://www.parp.gov.pl/csr

https://harbingers.io/blog/czym-jest-esg

https://www.bosbank.pl/ESG/esg/strategia-i-raport-esg