Zawieszenie działalności gospodarczej — co musisz wiedzieć?

Prowadzisz działalność sezonową, zarabiasz nieregularnie, z powodu specyfiki działalności wystawiasz faktury jedynie co kilka miesięcy? Skutecznym sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych może być zawieszenie działalności gospodarczej. W artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowa przerwa w jej prowadzeniu. W czasie, kiedy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca nie prowadzi działalności i nie wystawia faktur. Nie musi także odprowadzać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, składać deklaracji ZUS i VAT.

Kto może zawiesić działalność?

Działalność gospodarczą mogą zawiesić przedsiębiorca wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić, jest brak zatrudnionych pracowników — na umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru i mianowania oraz na spółdzielczą umowę o pracę.

Jeśli masz podwykonawców (współpracowników), którzy wykonują dla Ciebie obowiązki na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, możesz zawiesić działalność.

Zawieszenie działalności gospodarczej — w jakich okolicznościach warto skorzystać z takiego rozwiązania?

Aby zawiesić działalność, nie trzeba podawać konkretnego powodu. Jak pokazują doświadczenia przedsiębiorców, decydują się na taki krok przede wszystkim wtedy, gdy:

 • prowadzą działalność sezonową i przez znaczną część roku nie osiągają żadnych dochodów z tytułu prowadzonej działalności;
 • sytuacja finansowa firmy pogarsza się, a z miesiąca na miesiąc przychody są coraz niższe. Dzięki zawieszeniu działalności nie muszą odprowadzać składek ZUS;
 • decydują się zrezygnować z prowadzenia firmy i przyjąć propozycję pracy na etacie. Takie rozwiązania pozwala przetestować nowy model bez konieczności zamykania działalności;
 • pracują w wolnych zawodach i wystawiają faktury nieregularnie, np. co kilka miesięcy;
 • z przyczyn osobistych nie mogą poświęcić firmie wystarczającej ilości czasu i uwagi.
Polecane  Zarządzanie kosztami energii: jak firmy mogą oszczędzać?

Jak często można zawieszać działalność?

Działalność gospodarczą można zawieszać dowolną liczbę razy.

Na jak długo można zawiesić działalność?

Działalność można zawiesić na dowolną, jednak nie mniejszą niż 30 liczbę dni. Można także zawiesić ją bezterminowo.

Pamiętaj jednak — jeśli zdecydujesz się zawiesić działalność w trakcie miesiąca (np. 15 grudnia), będziesz musiał odprowadzić składki na ubezpieczenie za 15 dni prowadzenia działalności w tym miesiącu oraz całą składkę zdrowotną.

Jak krok po kroku zawiesić działalność?

Jeśli chcesz zawiesić działalność gospodarczą, będziesz mógł zrobić to na trzy sposoby:

 • online,
 • bezpośrednio w urzędzie miasta lub gminy,
 • listownie.

Chcesz zawiesić firmę przez internet? Wejdź na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0737_00 i naciśnij przycisk Rozpocznij. Następnie zaloguj się i podążaj za kolejnymi krokami. Dokument możesz podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jeśli chcesz załatwić sprawę bezpośrednio w urzędzie miasta lub gminy, musisz odwiedzić urząd, wypełnić i podpisać formularz CEIDG-1 i oddać go urzędnikowi. Wzór formularza możesz dostać w urzędzie lub wydrukować i wypełnić wcześniej. Znajdziesz go nas stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155.

Formularz CEIFG-1 możesz także dostarczyć do urzędu listem poleconym. Co ważne jednak — jeśli wybierzesz taką formę, Twój podpis musi być poświadczony przez notariusza.

Działalność możesz zawiesić od dnia wypełnienia wniosku lub innego — przeszłego lub przyszłego terminu.

Czy podczas zawieszenia działalności można wystawiać faktury?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić działalności, a co za tym idzie – nie może także wystawiać faktur. Jeśli mimo zawieszenia będzie prowadził działalność, naraża się na karę grzywny lub pozbawienia wolności.

Polecane  Strategia ESG, czyli odpowiedzialność w biznesie

Czy w czasie zawieszenia firmy przedsiębiorca może ponosić firmowe koszty?

Zgodnie z Art. 25. Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Mimo że działalność jest zawieszona, przedsiębiorca może ponosić koszty (i co za tym idzie – uzyskiwać koszty podatkowe), które pozwolą mu zabezpieczyć lub zachować źródło przychodów. Wśród takich kosztów mogą znaleźć się m.in.: raty leasingowe, opłata za wynajem biura czy magazynu, koszt utrzymania firmowych telefonów komórkowych czy opłaty za media. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku kontroli urzędu skarbowego niezbędne będzie uzasadnienie poniesionych w czasie zawieszenia wydatków.

Czy zawieszenie działalności trzeba zgłosić do ZUS-u?

Nie. Jeśli zdecydujesz się zawiesić działalność, musisz poinformować o tym fakcie jedynie CEiDG. Składanie dodatkowego wniosku do ZUS-u nie jest potrzebne.

Polecane  Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą - poradnik

Czy wznowienie działalności po zawieszeniu wymaga złożenia wniosku do CEiDG?

Jeśli we wniosku o zawieszenie działalności wskazałeś konkretny termin zawieszenia, po jego upływie nie musisz składać dodatkowych wniosków. Działalność wznowi się automatycznie. Jeśli jednak zawiesiłeś ją bezterminowo, wznowienie będzie wymagać wypełnienia i złożenia wniosku na formularzu CEIDG-1.a

Źródło:

 • https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/5155864,Zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-co-warto-wiedziec.html